— Siam house

Peixera compartimentada, especial per a peixos lluitadors de Siam, que permet la seva convivència, evitant-ne l’agressivitat. — Pecera compartimentada, especial para peces luchadores de Siam, que permite su convivencia, evitando la agresividad. — Compartmentalized fishbowl, designed for Siamese fighting fishes,

— Siam house

Peixera compartimentada, especial per a peixos lluitadors de Siam, que permet la seva convivència, evitant-ne l’agressivitat. — Pecera compartimentada, especial para peces luchadores de Siam, que permite su convivencia, evitando la agresividad. — Compartmentalized fishbowl, designed for Siamese fighting fishes,

— Emmirallat

Mirall de terra que, gràcies a la seva inclinació, permet veure reflexions dels espais superiors mirant cap avall amb comoditat. — Espejo de suelo, que gracias a su inclinación, permite ver reflexiones de los espacios superiores mirando hacia abajo con

— Emmirallat

Mirall de terra que, gràcies a la seva inclinació, permet veure reflexions dels espais superiors mirant cap avall amb comoditat. — Espejo de suelo, que gracias a su inclinación, permite ver reflexiones de los espacios superiores mirando hacia abajo con

— Setrill

Setrill per a degustar oli d’alta qualitat, feta d’un matràs, en homenatge a Rafel Marquina. — Aceitera para degustar aceite de alta calidad, hecha de un solo matraz, en homenaje a Rafael Marquina. — Oilcan for high-quality oil, made of

— Setrill

Setrill per a degustar oli d’alta qualitat, feta d’un matràs, en homenatge a Rafel Marquina. — Aceitera para degustar aceite de alta calidad, hecha de un solo matraz, en homenaje a Rafael Marquina. — Oilcan for high-quality oil, made of

— Super Pérez

Objecte emocional narratiu basat en la llegenda del Ratolí Pérez, que guarda les primeres dents de llet. — Objeto emocional narrativo basado en la leyenda del Ratoncito Pérez que guarda los primeros dientes de leche. — Narrative emotional object based

— Super Pérez

Objecte emocional narratiu basat en la llegenda del Ratolí Pérez, que guarda les primeres dents de llet. — Objeto emocional narrativo basado en la leyenda del Ratoncito Pérez que guarda los primeros dientes de leche. — Narrative emotional object based

— Joia pectoral

Joia d’escot transparent, sensual, impactant, suggerent i versàtil, combinable amb diferents vestits. — Joya de escote, transparente, sensual, impactante, sugerente y versátil, combinable con diferentes vestidos. — Transparent, sensual, powerful, evocative and versatile cleavage jewel, combinable with different outfits. 20

— Joia pectoral

Joia d’escot transparent, sensual, impactant, suggerent i versàtil, combinable amb diferents vestits. — Joya de escote, transparente, sensual, impactante, sugerente y versátil, combinable con diferentes vestidos. — Transparent, sensual, powerful, evocative and versatile cleavage jewel, combinable with different outfits. 20

— Bottle wall

Ampoller fet de dues parets de vidre paral·leles, amb perforcions de diferents diàmetres. — Botellero hecho de dos paredes de vidrio paralelas, con perforaciones de diferente diámetro. — Bottle rack made of two parallel glass walls, with perforations of various

— Bottle wall

Ampoller fet de dues parets de vidre paral·leles, amb perforcions de diferents diàmetres. — Botellero hecho de dos paredes de vidrio paralelas, con perforaciones de diferente diámetro. — Bottle rack made of two parallel glass walls, with perforations of various

— A jar on the wall

Pot de vidre reutilitzat que es transforma en penjador de pared. Personalitzable, reomplible i fàcil per a transmetre missatges. http://www.ajaronthewall.com — Tarro de cristal reutilizado que se transforma en colgador de pared. Personalizable, rellenable y fácil para transmitir mensajes. http://www.ajaronthewall.com

— A jar on the wall

Pot de vidre reutilitzat que es transforma en penjador de pared. Personalitzable, reomplible i fàcil per a transmetre missatges. http://www.ajaronthewall.com — Tarro de cristal reutilizado que se transforma en colgador de pared. Personalizable, rellenable y fácil para transmitir mensajes. http://www.ajaronthewall.com