Copa girada

— Copa girada

Deconstrucció de la copa de vi. Evolució per mitjà de quatre objectes diferents. — Deconstrucción de la copa de vino. Evolución por medio de cuatro objetos diferentes. — Deconstruction of the wine glass. Evolution through four different objects. 12 x

Copa girada

— Copa girada

Deconstrucció de la copa de vi. Evolució per mitjà de quatre objectes diferents. — Deconstrucción de la copa de vino. Evolución por medio de cuatro objetos diferentes. — Deconstruction of the wine glass. Evolution through four different objects. 12 x

Vitrics

— Procès Vitrics. amorfic objects

Aquest vídeo realitzat per Luis Mazón ens mostra el procès i els resultats dels catorze grans fabricants de vidre: Antonio Sciacca, Maribel Navarro, Ferran Picornell i Maria Busquets, Marta Claverol, Joan Serra, Lucia Bruni, Xavi Vega, Núria Torrent, David Gibernau,

Vitrics

— Procès Vitrics. amorfic objects

Aquest vídeo realitzat per Luis Mazón ens mostra el procès i els resultats dels catorze grans fabricants de vidre: Antonio Sciacca, Maribel Navarro, Ferran Picornell i Maria Busquets, Marta Claverol, Joan Serra, Lucia Bruni, Xavi Vega, Núria Torrent, David Gibernau,

Luesmavega

— Solum

Projecte de deformació plàstica sobre objectes industrials fets de vidre. El procés deforma cada peça de manera diferent, transformant l’objecte seriat en una peça única. — Proyecto de deformación plástica sobre objetos industriales hechos de vidrio. El proceso deforma cada

Luesmavega

— Solum

Projecte de deformació plàstica sobre objectes industrials fets de vidre. El procés deforma cada peça de manera diferent, transformant l’objecte seriat en una peça única. — Proyecto de deformación plástica sobre objetos industriales hechos de vidrio. El proceso deforma cada

Handy

— Handy

Modularitat, versatilitat i acoblament són les característiques que defineixen aquest set d’escriptori realitzat en vidre i suro. Compost per un recollidor de cables, un contenidor tancat i un pot per a llapis. Handy està fet a mà reutilitzant una ampolla

Handy

— Handy

Modularitat, versatilitat i acoblament són les característiques que defineixen aquest set d’escriptori realitzat en vidre i suro. Compost per un recollidor de cables, un contenidor tancat i un pot per a llapis. Handy està fet a mà reutilitzant una ampolla

Aleph

— Achrome

Aplic de paret per al bany, compost de quatre peces de vidre sorrejat, que combina una sabonera, un contenidor de raspalls i un espai per una flor. — Aplique de pared para el baño, compuesto de cuatro piezas de vidrio

Aleph

— Achrome

Aplic de paret per al bany, compost de quatre peces de vidre sorrejat, que combina una sabonera, un contenidor de raspalls i un espai per una flor. — Aplique de pared para el baño, compuesto de cuatro piezas de vidrio

Bel Navarro

— Raval’s pieces

Peces de vidre il·lustrades que recullen moments, escenaris i protagonistes quotidians del barri del Raval de Barcelona. — Piezas de vidrio ilustradas que recogen momentos, escenas cotidianas y costumbristas del barrio del Raval de Barcelona. — Illustrated glass pieces that

Bel Navarro

— Raval’s pieces

Peces de vidre il·lustrades que recullen moments, escenaris i protagonistes quotidians del barri del Raval de Barcelona. — Piezas de vidrio ilustradas que recogen momentos, escenas cotidianas y costumbristas del barrio del Raval de Barcelona. — Illustrated glass pieces that

Vidal Glass

— Bottle rack

Ampoller que utiliza una sola làmina de vidre gravada que, gràcies a la seva inclinació, permet subjectar correctament les ampolles. — Botellero que utiliza una sola lámina de vidrio grabada que, gracias a su inclinación, permite sujetar correctamente las botellas.

Vidal Glass

— Bottle rack

Ampoller que utiliza una sola làmina de vidre gravada que, gràcies a la seva inclinació, permet subjectar correctament les ampolles. — Botellero que utiliza una sola lámina de vidrio grabada que, gracias a su inclinación, permite sujetar correctamente las botellas.